Inhoudsopgave

7 Inleiding
8 In kort bestek
De ontwikkeling van het bedrijf in grote lijnen en de familie Streng.
12 De start van het bedrijf
Aankoop van de stalhouderij, ontwikkelingen van garages en gebouwen en de activiteiten van de stalhouderij.
30 Van paard en wagen naar gemotoriseerd transport
De eerste vrachtwagens komen in het bedrijf.
37 Tijdens de Tweede Wereldoorlog
Activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog, het verzet, rijden op houtgas. Organisatie van het beroepsgoederenvervoer en werkzaamheden voor het Koninklijk Huis.
47 Eerste vrachtwagens na de oorlog
De eerste Macks die de basis leggen voor het goederentransport bij Streng.
51 De tweede generatie en het begin van het internationale transport
Ontwikkeling en organisatie van het wegtransport. Lijndienst op Zwitserland. Wederopbouw en avontuurlijke reizen langs nieuwe wegen. Samen met chauffeurs een echt familiebedrijf.
64 De Macks van Streng
NR Macks uit de oorlog
Nieuwe B Macks
Identificatie van de oude Macks
81 De reis naar Zwitserland
De route naar Bazel, Macks onderweg, ankerpunt: Sankt Johann Bahnhof. Belevenissen tijdens de reis.
97 Ontwikkeling van het wagenpark
Mercedes Benz, DAF, MAN, IVECO. Chronologisch overzicht van vrachtwagens per merk.
138 Klanten
Belangrijkste klanten die Streng heeft gehad, in het bijzonder vervoer van vis, textiel en garens, farmaceutische en chemische industrie en kaas.
158 Grensoverschrijdend vervoer
Streng ontwikkelt een douanepraktijk, een van de belangrijkste pijlers van het bedrijf.
164 Taxi’s en huurauto’s
De eerste luxe wagens. Taxivervoer in de jaren dertig: wild west in Apeldoorn en Nederland. Trouwerijen en begrafenissen.
174 Rijtoeren met paarden en ontwikkeling van het busbedrijf
De eerste bus. Het tijdperk van de wilde bussen. Opzet van het busbedrijf na 1945.
186 De derde generatie
De jongste generatie neemt het bedrijf over in een moeilijke periode, maar slaagt erin het bedrijf opnieuw winstgevend te maken.
192 Werknemers en werkwijzen
Van een uitermate vrij beroep naar een meer gereguleerde aanpak: het werkboekje, de tachograaf. Van loonzakje naar bankrekening. De vrachtwagen is je huis. Onderlinge samenwerking en betrokkenheid bij het bedrijf.
210 Ongelukken en aanrijdingen
Bijzondere gebeurtenissen onderweg.
216 Het wagenpark
Overzichtsfoto’s van het wagenpark.
220 Goederenvervoer over de weg eind twintigste eeuw
Streng komt in andere handen.
223 Tot slot
224 Bijlage 1. Overzicht van vrachtwagens.
228 Bijlage 2. Maatschets modelauto Mack B 43-S.